auto1 auto1 auto1

+420 775 562 805
+420 775 654 501

Bezpečnost práce

Společnost a její zaměstnanci se musí řídit podmínkami užívání v sídle společnosti i ve vlastním provozu. Tyto podmínky jsou velmi precizně definovány v certifikaci ISO. Nové skutečnosti jsou promítány i do registru enviromentálních aspektů a do registru rizik. Bezpečnostní dokumentace jsou v legislativní shodě velmi pečlivě zpracovávány. Ročně je vyhodnocována aktuálnost enviromentálních aspektů a rizik BOZP.

2015 © RACIO MOST s.r.o.