auto1 auto1 auto1

+420 775 562 805
+420 775 654 501

Politika společnosti

Vedení společnosti RACIO MOST s.r.o. stanovilo a vyhlásilo Politiku společnosti, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry společnosti, s ohledem na jakost, environmentální dopady činností a služeb a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení společnosti RACIO MOST s.r.o se zavazuje:

Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců, že se ztotožní s Politikou společnosti a převezmou odpovědnost za kvalitu své vlastní práce, za dodržování pravidel k ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí při svých činnostech.

2015 © RACIO MOST s.r.o.