auto1 auto1 auto1

+420 775 562 805
+420 775 654 501

Záruka kvality

Společnost RACIO MOST s r.o. (dále jen společnost) dosáhla v uplynulých letech velmi solidního postavení při zajišťování činností. Zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, dále podpořilo její maximální snahu o dosažení postu seriózního obchodního partnera i pro nejnáročnějšího zákazníka.

Společnost má zaveden, dokumentován, uplatňován a dodržován integrovaný systém řízení. Vedení společnosti a zaměstnanci usilují o neustálé zlepšování jeho efektivity. Oblast působnosti integrovaného systému řízení zahrnuje celou společnost a je uplatňován všemi zaměstnanci při činnostech, které mohou mít vliv na jakost, dopady na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Naše zaměstnance vybíráme s ohledem na dosažení vysokého standardu služeb poskytovaných naší firmou. Kvalitu a morálku na pracovišti zajišťujeme průběžnou kontrolou našich zaměstnanců.

Vybíráni jsou na základě profesních testů, abychom dosáhli nejvyšší efektivity práce. Vedoucí zaměstnanci jsou v rozsahu své působnosti povinni zajišťovat výchovu a výcvik zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, instruktáže zaměstnanců jiných společností a další vzdělávací akce (kurzy, školení řidičů z povolání a předpisů ADR, semináře, přednášky apod.).

Vedení společnosti se zavazuje k soustavné kvalifikované identifikaci rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců a k přijímání a realizaci opatření k jejich minimalizaci.

Jsme si vědomi, že spolehlivost, odborná úroveň, hluboké zkušenosti a znalosti dané problematiky a trvale vysoká kvalita odváděné práce se stávají pro naše zákazníky samozřejmou podmínkou spolupráce. Máme-li tedy obstát ve stále složitějším konkurenčním prostředí, je bezpodmínečně nutné, aby každý z našich zaměstnanců byl po všech stránkách perfektním zástupcem firmy, maximálně flexibilní a to v jakékoliv pracovní situaci.

2015 © RACIO MOST s.r.o.