auto1 auto1 auto1

+420 775 562 805
+420 775 654 501

Technologické čištění

sani

Čištění slopové nádrže od mazutu.

Provádíme technologické čištění tlakovou vodou pomocí kombi vozidel.

Jedná se zejména o čištění:
  • NÁDRŽÍ od tuhého a usezeného kalu
  • JÍMEK určených k zachycení odpadní vody
  • LAPOLŮ sloužících k zachycení nebezpečných kapalných odpadů, např. ropné lapoly na parkovištích
  • CISTEREN či KONTEJNERŮ jejich dočišťování tlakovou vodou a likvidaci vzniklého odpadu
  • MYČEK osobních nebo nákladních vozidel
  • TUKOVÝCH JÍMEK sloužících k zachycení tukových odpadů ze stravovacích provozů jejich vyčištění a likvidaci vzniklého odpadu
  • SEPTIKŮ a ŽUMP sloužících pro zachycení fekálií a odpadních vod z domácností
  • OSTATNÍCH NÁDRŽÍ znečištěných usazeninami a kaly obyčejné i nebezpečné povahy

Čerpání kalu

sani sani Pomocí kombi vozů s maximálním výkonem sání 3200 m³/hod provádíme čerpání kalů pro rafinérské společnosti, odsávání písků a tuhých usazenin z dešťových vpustí, čištění pařících stanic od mazutu, ropných zbytků, odsávání zhutněného kalu ze sací hloubky až 10 m a více. Nabízíme čerpání kalu a jiných nečistot v těžko nepřístupných místech do vzdálenosti až 150 metrů pomocí sacích hadic v průměru 80 mm až 150 mm. Nabízíme likvidaci kalu ve vyhnívacích nádržích a čističek odpadních vod se zajištěním jejich znovu zprovozněním.

2015 © RACIO MOST s.r.o.